Katalog: P - Choroby dziecięce

Rok: 2016

P22 - Infekcyjne i nieinfekcyjne zapalenie żołądka i jelit

Tabela 1 - podstawowe dane dotyczące grupy JGP
Dane ogólne
Kod produktu jednostkowego 5.51.01.0014022
Liczba pacjentów 87999
Liczba hospitalizacji 91473
Współczynnik rehospitalizacji 1,04
Udział hospitalizacji (%) 1,31
Udział hospitalizacji w sekcji (%) 20,34
Długość hospitalizacji - mediana (dni) 3
Długość hospitalizacji - dominanta (dni) 2
Średnia wartość grupy (zł) 2380,93
Średnia wartość hospitalizacji (zł) 2387,02
Średnia wartość jednostek grupy (pkt) 45,92
Średnia wartość jednostek hospitalizacji (pkt) 46,16
Tabela 2 - liczba hospitalizacji i czas pobytu pacjenta ze względu na płeć pacjenta
Płeć pacjentaLb. hospitalizacjiUdział (%)Mediana czasu pobytu (dni)
płeć nieokreślona00,000
mężczyzna4800352,483
kobieta4347047,523
nieznana00,000
Tabela 3 - liczba hospitalizacji i czas pobytu ze względu na tryb przyjęcia pacjenta
Tryb przyjęciaLb. hospitalizacjiUdział (%)Mediana czasu pobytu (dni)
przyjęcie w trybie nagłym w wyniku przekazania przez zespół ratownictwa medycznego40574,443
przyjęcie w trybie nagłym - inne przypadki7923786,623
przyjęcie noworodka w wyniku porodu w tym szpitalu00,000
przyjęcie planowe na podstawie skierowania81528,913
przyjęcie planowe osoby, która skorzystała ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością, zgodnie z uprawnieniami przysługującymi jej na podstawie ustawy00,000
przeniesienie z innego szpitala230,038
przyjęcie osoby podlegającej obowiązkowemu leczeniu00,000
przyjęcie przymusowe40,002
przyjęcie na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego00,000
Tabela 3a - liczba hospitalizacji i czas pobytu ze względu na tryb przyjęcia pacjenta - kategoryzacja NFZ
Tryb przyjęciaLb. hospitalizacjiUdział (%)Mediana czasu pobytu (dni)
planowe81528,913
przeniesienie z innego szpitala230,038
nagły8329491,063
inne40,002
Tabela 4 - liczba hospitalizacji ze względu na tryb wypisu pacjenta
Tryb wypisuLb. hospitalizacjiUdział (%)Mediana czasu pobytu (dni)
zakończenie procesu terapeutycznego lub diagnostycznego4891453,473
skierowanie do dalszego leczenia w lecznictwie ambulatoryjnym3847442,063
skierowanie do dalszego leczenia w innym szpitalu4950,543
skierowanie do dalszego leczenia w innym niż szpital przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne230,033
wypisanie na własne żądanie35063,831
osoba leczona samowolnie opuściła podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne przed zakończeniem procesu terapeutycznego lub diagnostycznego50,011
zgon pacjenta30,005
wypisanie na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej480,052
osoba leczona, przyjęta w trybie oznaczonym kodem "9" lub "10", która samowolnie opuściła podmiot leczniczy10,002
wypisanie na podstawie art. 46 albo 47 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.40,002
Wykres 1 - histogram czasu pobytu

Wykres niedostępny

Tabela 5 - liczba hospitalizacji i czas pobytu ze względu na wiek pacjenta
Wiek pacjenta (r.ż.)Lb. hospitalizacjiUdział (%)Mediana czasu pobytu (dni)
poniżej 11629517,813
1 - 65155556,363
7 - 182362325,832
19 - 4000,000
41 - 6000,000
61 - 8000,000
81 i więcej00,000
brak danych00,000
Tabela 6 - liczba hospitalizacji i czas pobytu ze względu na zakres świadczeń
Zakres świadczeńLb. hospitalizacjiUdział (%)Mediana czasu pobytu (dni)
03.4401.030.02 - PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA7601383,103
03.4341.030.02 - CHOROBY ZAKAŹNE DZIECIĘCE - HOSPITALIZACJA68397,483
03.4340.030.02 - CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA52455,733
03.4051.030.02 - GASTROENTEROLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA22432,453
03.4501.030.02 - CHIRURGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA9721,062
Tabela 6a - liczba hospitalizacji i czas pobytu ze względu na produkt jednostkowy
Tabela 7 - kategorie produktów sumowanych do JGP - kategoryzacja NFZ
Kategoria produktówLb. hospitalizacjiUdział (%) w liczbie hospitalizacjiWartośćUdział (%) w wartości produktów dosumowanych
pozostałe świadczenia13741,50472 332,00 zł84,79
leczenie żywieniowe700,0868 357,00 zł12,27
przetoczenie preparatów krwi i innych substancji440,0516 343,00 zł2,93
Tabela 8 - Rozpoznania ICD 10
Kody listy kierunkowej
ICD 10 Nazwa Lb. hospitalizacji Udział (%) Mediana czasu pobytu (dni)
A09 Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu 34650 37,88 2
A08.0 Nieżyt jelitowy wywołany przez rotawirusy 16576 18,12 3
K52.9 Niezakaźne zapalenie żołądkowo-jelitowe i jelita grubego, nie określone 14165 15,49 3
A08.4 Zakażenia wirusowe jelit, nie określone 11263 12,31 2
A02.0 Zatrucia pokarmowe wywołane przez pałeczki Salmonella 2796 3,06 4
A08.2 Nieżyt jelitowy wywołany przez adenowirusy 2431 2,66 3
A08.3 Nieżyt jelitowy wywołany przez inne wirusy 1514 1,66 2
A08.1 Ostra gastroenteropatia wywołana przez czynnik Norwalk 1386 1,52 3
A04.5 Zapalenie jelit wywołane przez Campylobacter 1146 1,25 3
A04.9 Zakażenie bakteryjne jelit, nie określone 1128 1,23 3
Tabela 9 - Procedury ICD 9
ICD 9 Nazwa Lb. hospitalizacji Udział (%) Mediana czasu pobytu (dni)
99.18 Wstrzyknięcie/ infuzja elektrolitów 67164 73,42 3
89.04 Opieka pielęgniarki lub położnej 55352 60,51 3
89.00 Porada lekarska, konsultacja, asysta 54603 59,69 3
I81 Białko C-reaktywne (CRP) 38078 41,63 3
38.99 Nakłucie żyły - inne 35099 38,37 3
A01 Badanie ogólne moczu (profil) 34701 37,94 3
O35 Sód (Na) 31004 33,89 3
N45 Potas (K) 30207 33,02 3
C55 Morfologia krwi, z pełnym różnicowaniem granulocytów 27754 30,34 3
L43 Glukoza z krwi żylnej 26710 29,20 3
M37 Kreatynina 24723 27,03 3
N13 Mocznik 23864 26,09 3
I17 Aminotransferaza alaninowa (ALT) 23812 26,03 3
88.761 Diagnostyka ultrasonograficzna brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej (skan B i/ lub w czasie rzeczywistym) 19705 21,54 3
I19 Aminotransferaza asparaginianowa (AST) 18676 20,42 3
89.79 Badanie fizykalne - inne 17537 19,17 3
O29 Równowaga kwasowo-zasadowa (pH, pCO2, pO2, HCO3, BE) 16256 17,77 3
F37 Rotavirus/ Adenovirus Antygen 15926 17,41 3
89.661 Gazometria mieszanej krwi żylnej 15392 16,83 3
C53 Morfologia krwi 8-parametrowa 13474 14,73 3
90.92 Badanie mikroskopowe materiału z dolnego odcinka przewodu pokarmowego i stolca - posiew 12284 13,43 3
99.218 Podanie antybiotyku dożylnie lub we wlewie 11199 12,24 4
89.02 Porada lekarska, inne 9048 9,89 3
89.71 Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i decyzji o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych 8754 9,57 3
38.93 Cewnikowanie żył - inne 7989 8,73 3
99.99902 7766 8,49 3
89.602 Pulsoksymetria 7747 8,47 3
93.0709 Inne pomiary antropometryczne 7729 8,45 3
I97 Chlorek(Cl) 7486 8,18 3
99.999 Pozostałe procedury - inne 7286 7,97 3
88.769 Diagnostyka ultrasonograficzna brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej - inne 7083 7,74 3
89.01 Profilaktyka i promocja zdrowia 6947 7,59 3
99.97900 Farmakoterapia doustna 6685 7,31 3
C59 Odczyn opadania krwinek czerwonych 6616 7,23 3
C32 Leukocyty  obraz odsetkowy 6324 6,91 3
A19 Osad moczu 5689 6,22 3
89.61 Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego 5141 5,62 3
93.94 Nebulizacja 4334 4,74 4
89.540 Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych 4189 4,58 3
I25 Amylaza 3695 4,04 3
O77 Wapń całkowity (Ca) 3587 3,92 3
90.93 Badanie mikroskopowe materiału z dolnego odcinka przewodu pokarmowego i stolca - posiew i antybiogram 3544 3,87 3
N58 Prokalcytonina 3512 3,84 4
99.99904 3347 3,66 3
89.293 Badanie chemiczne moczu 3294 3,60 3
87.440 RTG klatki piersiowej 3141 3,43 5
G21 Czas protrombinowy (PT) 3028 3,31 3
G11 Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT) 2891 3,16 3
I89 Bilirubina całkowita 2781 3,04 3
90.99 Badanie mikroskopowe materiału z dolnego odcinka przewodu pokarmowego i stolca - inne badania mikroskopowe 2714 2,97 3
18.111 Otoskopia 2690 2,94 3
99.2909 Wlew dożylny innej substancji leczniczej 2508 2,74 3
99.97904 Farmakoterapia dożylna 2408 2,63 3
89.004 2288 2,50 4
90.59 Mikroskopowe badanie krwi - inne badania mikroskopowe 2176 2,38 2
91.32 Badanie mikroskopowe materiału z pęcherza moczowego, cewki moczowej, stercza, pęcherzyków nasiennych, tkanki okołopęcherzowej, moczu i nasienia - posiew 2051 2,24 4
99.219 Wstrzyknięcie antybiotyku - inne 2017 2,21 5
F36 Rotavirus Antygen 1977 2,16 3
S49 Campylobacter Antygen (Campylobacter Antygen) 1896 2,07 3
88.749 USG przewodu pokarmowego - inne 1888 2,06 3
M87 Magnez całkowity (Mg) 1771 1,94 3
I77 Białko całkowite 1744 1,91 3
89.522 Elektrokardiogram z 12 lub więcej odprowadzeniami 1645 1,80 3
G53 Fibrynogen (FIBR) 1603 1,75 3
A21 Pasożyty/ jaja pasożytów w kale 1589 1,74 3
90.94 Badanie mikroskopowe materiału z dolnego odcinka przewodu pokarmowego i stolca - parazytologia 1566 1,71 3
99.210 Wstrzyknięcie antybiotyku nieokreślone 1221 1,33 5
91.33 Badanie mikroskopowe materiału z pęcherza moczowego, cewki moczowej, stercza, pęcherzyków nasiennych, tkanki okołopęcherzowej, moczu i nasienia - posiew i antybiogram 1203 1,32 4
91.821 Badanie materiału biologicznego  posiew jakościowy i ilościowy 1179 1,29 3
L31 Gamma glutamylotranspeptydaza (GGTP) 1145 1,25 3
F01 Adenovirus Antygen 1105 1,21 3
L69 Hormon tyreotropowy (TSH) 1052 1,15 3
89.03 Porada, personel pomocniczy 1043 1,14 3
23.0105 Konsultacja specjalistyczna 1027 1,12 4
29.11 Wziernikowanie gardła 1007 1,10 3
91.831 Badanie materiału biologicznego  posiew jakościowy wraz z identyfikacją drobnoustroju i antybiogram 995 1,09 4
A11 Ciała ketonowe w moczu 968 1,06 3
L89 Immunoglobuliny E całkowite (IgE) 962 1,05 3
86.07 Wprowadzenie wszczepialnego dostępu do naczynia żylnego 940 1,03 3
A07 Białko w moczu 934 1,02 3
99.97 Leczenie farmakologiczne 928 1,01 3
A17 Krew utajona w kale 928 1,01 4
96.57 Płukanie cewnika naczyniowego 912 1,00 3