Analiza przekrojowa

Centrala NFZ przedstawia próbną wersję przeglądarki danych dotyczących świadczeń zrealizowanych w systemie Jednorodnych Grup Pacjentów w latach 2009-2017. Nowa przeglądarka umożliwia generowanie przekrojowych wyników dla wybranej grupy na podstawie między innymi liczby wystąpień, mediany długości hospitalizacji czy średniej wartości realizacji grupy. Wyniki przedstawiane są zarówno w wersji tabelarycznej jak i wykresu graficznego. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania nowej przeglądarki, prosimy zgłaszać na adres JGP@nfz.gov.pl. Pomogą nam w dalszym jej rozwoju i doskonaleniu.

W celu wygenerowania zestawień analizy przekrojowej należy na poniższej liście grup dokonać wyboru grupy
Skip Navigation Links.
Collapse Jednorodne grupy pacjentów SZPJednorodne grupy pacjentów SZP
Expand --== Katalog świadczeń odrębnych ==----== Katalog świadczeń odrębnych ==--
Expand --== Katalog świadczeń wysokospecjalistycznych ==----== Katalog świadczeń wysokospecjalistycznych ==--
Expand A - Choroby układu nerwowegoA - Choroby układu nerwowego
Expand B - Choroby oczuB - Choroby oczu
Expand C - Choroby twarzy, jamy ustnej, gardła, krtani, nosa i uszuC - Choroby twarzy, jamy ustnej, gardła, krtani, nosa i uszu
Expand D - Choroby układu oddechowegoD - Choroby układu oddechowego
Expand E - Choroby sercaE - Choroby serca
Expand F - Choroby przewodu pokarmowegoF - Choroby przewodu pokarmowego
Expand G - Choroby wątroby, dróg żółciowych, trzustki i śledzionyG - Choroby wątroby, dróg żółciowych, trzustki i śledziony
Expand H - Choroby układu mięśniowo-szkieletowegoH - Choroby układu mięśniowo-szkieletowego
Expand J - Choroby piersi, skóry i oparzeniaJ - Choroby piersi, skóry i oparzenia
Expand K - Choroby układu dokrewnegoK - Choroby układu dokrewnego
katalog 1c
katalog 1d
Expand L - Choroby układu moczowo-płciowegoL - Choroby układu moczowo-płciowego
Expand M - Choroby żeńskiego układu rozrodczegoM - Choroby żeńskiego układu rozrodczego
Expand N - Położnictwo i opieka nad noworodkamiN - Położnictwo i opieka nad noworodkami
Expand P - Choroby dziecięceP - Choroby dziecięce
Expand Q - Choroby naczyńQ - Choroby naczyń
Expand S - Choroby układu krwiotwórczego, zatrucia i choroby zakaźneS - Choroby układu krwiotwórczego, zatrucia i choroby zakaźne
Expand T - Obrażenia, urazyT - Obrażenia, urazy